Penyebutan dan Penjelasan 'Arsy Allah Ta'ala di Al-Quran


Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah Pemilik kerajaan di langit dan di bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya.

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Maa’idah : 120)

Allah ‘Azza Wa Jalla juga memiliki yang namanya ‘Arsy, mungkin kita sering mendengarnya bahkan sering mengucapkannya jikalau kita membaca Al-Quranul Karim. ‘Arsy itu seperti kerajaan ataupun singgahsana Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang penggambarannya hanya Allah Ta’ala saja yang tahu, yang pasti ‘Arsy itu sangat luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Allah Ta’ala bersemayam di atas ‘Arsy-Nya, ‘Arsy itu juga dipikul oleh beberapa malaikat. Al-Quran sering menyebut dan terkadang menjelaskannya secara singkat apa dan bagaimana ‘Arsy itu. Untuk lebih lengkapnya mari kita lihat ayat-ayat di bawah ini.

1. Surah Al-A’raaf : 54
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

2. Surah Al-Buruuj : 15
yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia,

3. Surah At-Takwiir : 20
yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,

4. Surah Al-Haaqqah : 17
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

5. Surah Al-Hadiid : 4
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ´arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

6. Surah Az-Zukhruf : 82
Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.

7. Surah Al-Mu’min : 15
(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat).

8. Surah Al-Mu’min : 7
(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala,

9. Surah Az-Zumar : 75
Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."

10. Surah As-Sajdah : 4
Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari padaNya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

11. Surah An-Naml : 26
Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy yang besar."

12. Surah Al-Furqaan : 59
Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.

13. Surah Al-Mu’minuun : 116
Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia.

14. Surah Al-Mu’minuun : 86
Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?"

15. Surah Al-Anbiyaa’ : 22
Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.

16. Surah Thaahaa : 5
(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy.

17. Surah Al-Israa’ : 42
Katakanlah: "Jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy."

18. Surah Yunus : 3
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

19. Surah At-Taubah : 129
Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung."

Itulah ayat-ayat yang membicarakan tentang ‘Arsy Allah Subhanahu Wa Ta’ala.


Semoga menambah wawasan dan semoga bermanfaat. 
Share on Google Plus

- Unknown

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ artinya : "Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya."
    Blogger Comment
    Facebook Comment

4 komentar:

  1. sangat jelas, Al-quran adalah sumber Ilmu (y) semoga banyak hati yang terbuka dengan membaca artikel ini, saya senang menjadi bagian blog ini :)

    ReplyDelete