Orang Yang Paling Mulia di Sisi Allah SWT


Di Al-Quran Allah SWT menjelaskan siapa itu orang yang paling mulia di sisi Allah SWT.

Allah SWT berfirman :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujuraat : 13)

Di ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwasannya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Allah SWT juga menerangkan di Al-Quran bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu.

Allah SWT berfirman :

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. (Q.S. Al-Baqarah : 3-4)

Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang paling mulia di sisi Allah SWT.


Semoga bermanfaat.
Share on Google Plus

- Unknown

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ artinya : "Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya."
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment