Ayat-Ayat Tentang Kun Fayakun di Al-Quran


Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Kuasa, Dia tidak seperti manusia ataupun makhluk lainnya yang mana ketika menginginkan sesuatu Allah SWT hanya perlu mengatakan “Kun Fayakun” yang berarti “Jadilah, maka jadilah ia”. Di dalam Al-Quran Allah SWT menggunakan kata itu untuk membuktikan bahwa segala sesuatu itu mudah bagi-Nya dan membuktikan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikut adalah ayat-ayat tentang Kun Fayakun dan penjelasannya di Al-Quran.

1. Untuk menetapkan sesuatu, Allah SWT hanya perlu mengatakan Kun Fayakun

Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. (Q.S. Maryam : 35)

Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya bekata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. (Q.S. Al-Mu’min : 68)

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. (Q.S. Yaasiin : 82)

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" Lalu jadilah ia. (Q.S. Al-Baqarah : 117)

2. Penciptaan Nabi ‘Adam AS

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (Q.S. Ali ‘Imran : 59)

3. Mukjizat Kelahiran Nabi ‘Isa AS tanpa seorang ayah

Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia. (Q.S. Ali ‘Imran : 47)

Jadi tidak ada yang sulit dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT, karena Dia adalah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa.


Semoga bermanfaat.
Share on Google Plus

- Unknown

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ artinya : "Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya."
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment