Sikap Bangsa Yahudi Terhadap Islam


Allah Ta’ala banyak menceritakan bagaimana sikap Bangsa Yahudi terhadap Islam di dalam Kitab-Nya. Saya akan memberikan beberapa ayat di antara puluhan ayat yang menceritakan hal itu untuk menambah pengetahuan kita dan agar kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Ini penjelasannya di dalam Al-Quran kalau mau tahu.

1. Surah Al-Baqarah : 76
Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata:" Kamipun telah beriman," tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata: "Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?"[1]

2. Surah Al-Baqarah : 89
Dan setelah datang kepada mereka Al Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka[2], padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka la'nat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.

3. Surah Al-Baqarah : 90
Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya[3] kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan[4]. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.

4. Surah Al-Baqarah : 101
Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah).

5. Surah Al-Baqarah : 105
Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

6. Surah Al-Baqarah : 109
Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya[5]. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

7. Surah Al-Baqarah : 111
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani." Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar."

8. Surah Al-Baqarah : 120
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang sangat banyak bercerita tentang hal ini sehingga saya tidak mungkin membacakan semua ayatnya, tetapi saya akan memberikan ayat-ayat lainnya sebagai berikut :
2:135, 2:137, 2:139, 2:142, 2:144, 2:145, 2:146, 3:19, 3:20, 3:23, 3:69, 3:70, 3:72, 3:73, 3:75, 3:98, 3:99, 3:100, 3:110, 3:118, 3:186, 3:187, 4:44, 4:46, 4:47, 4:51, 4:54, 4:150, 4:153, 5:13, 5:41, 5:57, 5:58, 5:59, 5:61, 5:82, 6:20, 6:91, 6:114, 9:32, 58:8, dan 61:6.

[1]. Sebagian Bani Israil yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w itu pernah bercerita kepada orang-orang Islam, bahwa dalam Taurat memang disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. Maka golongan lain menegur mereka dengan mengatakan: "Mengapa kamu ceritakan hal itu kepada orang-orang Islam sehingga hujjah mereka bertambah kuat?"
[2]. Maksudnya kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. yang tersebut dalam Taurat dimana diterangkan sifat-sifatnya.
[3]. Maksudnya: Allah menurunkan wahyu (kenabian) kepada Muhammad s.a.w.

[4]. Maksudnya: mereka mendapat kemurkaan yang berlipat-ganda yaitu kemurkaan karena tidak beriman kepada Muhammad s.a.w. dan kemurkaan yang disebabkan perbuatan mereka dahulu, yaitu membunnuh nabi, mendustakannya, merobah-robah isi Taurat dan sebagainya.
[5]. Maksudnya: keizinan memerangi dan mengusir orang Yahudi.
Share on Google Plus

- Unknown

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ artinya : "Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya."
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment