Nama-Nama Lain Al-Quran


Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Berikut adalah nama-nama tersebut dan ayat yang mencantumkannya:

1.    Al-Kitab: (2:2), (44:2)
2.    Al-Furqan (pembeda benar salah): (25:1)
3.    Adz-Dzikr (pemberi peringatan): (15:9)
4.    Al-Mau'idhah (pelajaran/nasihat): (10:57)
5.    Al-Hukm (peraturan/hukum): (13:37)
6.    Al-Hikmah (kebijaksanaan): (17:39)
7.    Asy-Syifa' (obat/penyembuh): (10:57), (17:82)
8.    Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), (9:33)
9.    At-Tanzil (yang diturunkan): (26:192)
10.    Ar-Rahmat (karunia): (27:77)
11.    Ar-Ruh (ruh): (42:52)
12.    Al-Bayan (penerang): (3:138)
13.    Al-Kalam (ucapan/firman): (9:6)
14.    Al-Busyra (kabar gembira): (16:102)
15.    An-Nur (cahaya): (4:174)
16.    Al-Basha'ir (pedoman): (45:20)
17.    Al-Balagh (penyampaian/kabar): (14:52)
18.    Al-Qaul (perkataan/ucapan): (28:51)
Share on Google Plus

- Unknown

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ artinya : "Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya."
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment