Kelebihan Islam Dibandingkan Dengan Agama Lain


Bismillaahirrahmaanirrahiim

Sesungguhnya agama Islam telah disempurnakan oleh Allah ‘Azza Wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya :
….Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu… (Q.S. Al-Maa’idah : 3)

Dan ketahuilah bahwasannya hanya agama Islam lah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta’ala. Sebagaimana firman-Nya :
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Q.S. Ali ‘Imran : 19)

Umat Islam juga merupakan umat terbaik di muka bumi ini. Itu dijelaskan Allah SWT di dalam firman-Nya :
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali ‘Imran : 110)

Agama selain Islam juga tidak akan diterima Allah SWT, perhatikan firman-Nya berikut :
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. Ali ‘Imran : 85)

Dan ketahuilah bahwasannya agama para nabi adalah sama yaitu Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (Q.S. Al-Anbiyaa' : 92)

Sebagai contoh adalah wasiat Nabi Ibrahim AS  kepada keturunannya sebagaimana yang diceritakan Al-Quran berikut :
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (Q.S. Al-Baqarah : 132)

Dan juga doa Nabi Yusuf AS berikut :
Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. (Q.S. Yusuf : 101)

Dan terutama lagi adalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyuruh kita semua agar janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini membuktikan keistimewaan yang luar biasa dari Agama Islam. Sebagaimana firman-Nya :
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Q.S. Ali ‘Imran : 102)

Wallaahu A’lam Bishshowab

Semoga bermanfaat

Share on Google Plus

- Unknown

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ artinya : "Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya."
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment