Bukit Thursinaa Diangkat Allah Ke Atas Bangsa Yahudi


Atas kedurhakaan dan kebangkangan Bangsa Yahudi terhadap Tuhan mereka yaitu Allah ‘Azza Wa Jalla dengan melanggar perjanjiannya dengan Allah, membunuh nabi-nabi dan menyembah anak sapi. Allah Ta’ala pun memberi azab bagi mereka dengan mengangkat bukit Thursina ke atas Bangsa Yahudi. Berikut adalah ayat-ayatnya tentang diangkatnya bukit Thursinaa ke atas bangsa Yahudi.

1. Surah Al-Baqarah : 63
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada didalamnya, agar kamu bertakwa".

2. Surah Al-Baqarah : 93
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!" Mereka menjawab: "Kami mendengar tetapi tidak mentaati". Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah: "Amat jahat[1] perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman (kepada Taurat).

3. Surah An-Nisaa’ : 154
Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud[2]", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu[3]", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

4. Surah Al-A’raaf : 171
Dan (ingatlah), ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. (Dan Kami katakan kepada mereka): "Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa."


[1]. Perbuatan jahat yang mereka kerjakan ialah menyembah anak sapi, membunuh nabi-nabi dan melanggar janji.
[2]. Yang dimaksud dengan pintu gerbang itu lihat pada surat Al Baqarah ayat 58 dan maksud dari bersujud menurut sebagian ahli tafsir: menundukkan diri.
[3]. Hari Sabtu ialah hari Sabbat yang khusus untuk ibadah orang Yahudi.

Share on Google Plus

- Unknown

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ artinya : "Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya."
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment