Ayat-Ayat Tentang Angin di Al-Quran


1.    Surah Al-Baqarah : 164
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

2.    Surah Saba’ : 12
Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula)[1] dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

3.    Surah Al-Jaatsiyah : 5
dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.

4.    Surah Adz-Dzaariyaat : 1
Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.

5.    Surah Adz-Dzaariyaat : 41
Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,

6.    Surah Adz-Dzaariyaat : 42
angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

7.    Surah Al-Mursalaat : 1
Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,

8.    Surah Al-Mursalaat : 2
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya[2],


[1]. Maksudnya bila Sulaiman mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari maka jarak yang ditempuhnya sama dengan jarak perjalanan unta yang cepat dalam sebulan. Begitu pula bila ia mengadakan perjalanan dari tengah hari sampai sore, maka kecepatannya sama dengan perjalanan sebulan.
[2]. Maksudnya: terbang untuk melaksanakan perintah Tuhannya.
Share on Google Plus

- Unknown

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ artinya : "Sebaik-Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya."
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment